Chúng tôi bảo hành sản phẩm cho quý khách theo thời hạn và quy định từ nhà sản xuất

Thời hạn bảo hành có hiệu lực kể từ ngày khách hàng nhận sản phẩm và chỉ bảo hành khi khách hàng có thể bảo hành. Quý khách vui lòng xuất trình phiếu bảo hành khi bảo hành.